Miljöpolicy

De flesta leverantörerna till oss är ISO - 9000 och
ISO - 14000 certifierade. Leverantörerna går sedan igenom vår egen kontroll både vad det gäller kvalitet och deras förmåga att leverera varor i tid.

Vi har alltid full dokumentation på våra produkter och kräver mer av våra leverantörer än gällande regler och lagstiftning. Vi kallar vårt eget kvalitetsystem för ATAB System.

Abra Tech AB har även ett eget retursystem för förbrukade aerosolförpackningar, be gärna Er säljare om ett informationsblad eller rekvirera detta direkt från oss. Källsortering av företagets egna avfall görs i samarbete med Bobergs i Bromölla.